Government of Gujarat - Vidhya Sahayak Information
Latest News
વિદ્યાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૬ થી ૮ અન્ય માધ્યમ) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના મેરીટમાં આવતાં ઉમેદવારો તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૮ થી પોતાના કોલલેટર મેળવી શકાશે.